ఆంధ్ర అసోసియేషన్ రాజస్థాన్, జైపూర్

Past Committee Members

NAME NAME NAME
Sri. B Krishna Murty Sri. B Vinayaka Rao Sri. NC Upadhyaya
Sri. A Rama Krishna Sri. Late V Krishna Murthy Sri. KVS Madhava Rao
Prof. K Sambasiva Murty Sri. Late BR Rao Sri. K Ram Mohan
Sri. B Ganesh Rao Sri. Late Annaji Rao Sri. SV Subba Raju
Sri. DALN Murthy Sri. NC Upadhyay Sri. Ch Raghavendra Rao
Sri. P Bhaskar Rao Sri. T Sridhar Sri. Janga Srinivasa Rao
Col M Jaya Rao Sri. Vijay Pal Sri. MV Subramanyam
Sri. K Bapi Raju Sri. YDP Rao Sri. D Santa Rao
Prof. VS Murthy Sri. G Dinesh Reddy Sri. Uma Maheswara Rao
Dr. A Janaki Ram Sri. MV Rama Krishna Sri. G Jaganadha Sarma
Prof. BV Ramaniah Sri. Md. Mia Sri. GV Giribabu
Sri. JV Seshagiri Rao Dr. VV Ramachandra Sri. P Satyanarayana
Sri. E Kameswara Sarma Sri. M Sai Kumar Sri. P Prasad
Sri. PK Mohan Rao Sri. TDS Prasad Sri. SC Sekhar Babu
Sri PVR Sharma Dr. KS Rajanandam Dr. S Prashanth
Sri. G Laxmi Narayana Sri. GR Rao Dr. KV Ramana Rao
Smt. D. Vasundhara Rao Sri. P Arvind Sri. MV Srikant
Smt. Janga Usha Sri. PM Charyulu Sri. N Murli Krishna
Smt. K. Chandrakala Sri. EV Ajay Simha Sri. K Sudhakar
Smt. Stella Vijay Pal Sri. N Morris Babu Sri. YV Ramana Murthy
Smt. D Varalakshmi Dr. M Dinakar Sarma Sri. D Ravi
Smt. S. Lalitha Sri. DRK Sharma Sri. P Venkatesh
Smt. CV Vasundhara Sri. B VijayKumar Reddy Dr. K Sankar Rao
Smt. P. Pravallika Sri. BVV Rama Krishna Dr. Rama Rao Bommu
Smt. D Udaya Teja Sri. Ch Gopala Krishna Dr. A Rama Murthy
Smt. P Uma Dr. D Srinivas Sri R S Chandramouli
Smt. S Renuka Sri. PVNS Prasad Sri. SPL Murty
Smt. K Padmaja Sri. K. Satyanarayana Sri. Dr. J Mani
Smt. K. Swati Sri. K Shyam Kishore Smt. Nirupam Patnaik
Dr. A Nilima Reddy Sri. VVS Rama Rao Sri. CV Arun Kumar
Dr. Pushpalatha Sri. GSS Rama Raju Sri. CS Kumara Swamy