ఆంధ్ర అసోసియేషన్ రాజస్థాన్, జైపూర్

OUR UPCOMING EVENT

21-11-2021 న ఉసిరి చెట్ల మధ్య కార్తీక వనభోజనాలు. మీ అందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం. మీ పేర్లను ముందే నమోదు చేసుకుని మీ అందరికీ మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేయడంలో మాకు సహకరించ ప్రార్థన . కార్తీకమాసంలో దానం చేయాలి అనుకునే కొంతమంది సభ్యులు విజ్ఞప్తి మేరకు అదే రోజు తులాభారం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మీరు కూడా పాల్గొనాలి అనుకుంటే మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి మిగతా ఏర్పాట్లన్నీ నిర్వాహకులు సమకూరుస్తారు. వివరములకు 97 9999 8539 సంప్రదించగలరు.
47
Years Experience
100
Social Charity Activities
BENEFITS OF PARTICIPATING IN

TULABHARAM/TULA DAANAM

By offering the following items equivalent to the weight of the person:

VSR Murthy

chairman

SOME GLIMPSE OF 2021

Latest Program

QUOTE

The Test Of Intelligence Is

The Ability To Hold Two Opposite Ideas In Mind At The Same Time and Still Retain The Ability To Function !!!

The Members of Andhra Association, Jaipur belongs from various sectors as follows

Finance
60%
Food Sector
20%
Factory
10%
IT Sector
5%
Rest
5%
VALUABLE FEEDBACKS

What They’re Talking About AA JAIPUR
Work

Social Services & Charity

For Needy & Poor People of the Society

Student Enrollment

For Various NGO Services.

Sponsorship

Sponsorship For Students.
ON AUGUST DAYS

AUGUST CELEBRATIONS

The Month of August is so auspicious that the pious month of “Sravana Masam” which covered “Varalakshmi Vratam” was celebrated with lot of fan fare in all our Telugu house-holds at their residences by inviting eligible ladies for taking “VAYANAM” and all the families participated and were filled with joy and happiness. Many had daily Siva Darshanam, Puja, Sravana Mangala and Sravana Sukravara Pujas were also performed lot of pomp and show.

FROM THE BLOG

News & Articles

IMPORTANT
Please reserve now your slot for “Weighing “ of child/adult on 21st Nov 2021 between 10 am to 11.30 am and derive the blessings and benefits from Lord Sri Krishna !!!

For Any Query Call

9799998539

TOTAL SITE VISITOR

hit counter